:جستجو
مراکز قرآنی
منتخبين مراكز قرآني
تفسیر نور
تواشیح
پرتال ثامن الائمه
زمان
 

پنج شنبه 21 دي 1402

 
 
خلاصه آمار سايت
 
 
 
 
.امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : سخن در بند توست تا آن را نگفته باشي و چون گفتي ، تو در بند آني .
 
 
 
 

تفسیر موضوعی قرآن کریم

برگرفته شده از کتاب پیام قرآن نوشته آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پيشرفت سريع

پيشرفت سريع و خارق العاده يك آيين و ايجاد تحوّل عظيم و گسترده، مى تواند قرينه ديگرى براى اصالت و حقانيت آن باشد. زيرا چنين تأثيرى هنگامى ممكن است كه پايه هاى آن مكتب روى فطريات و واقعيات زندگى و منطبق بر قوانين آفرينش باشد، همان قوانينى كه حاكم بر زندگى انسان ها است.
يك قانون غير فطرى و ناسازگار با روح و جسم انسان به زحمت پيشرفت مى كند، و اگر پيشرفت كند بايد از عوامل فشار براى آن كمك گرفته شود. مثلاً كمونيسم در آغاز دعوت خود، پيشرفت سريع و چشمگيرى داشت، ولى همه مى دانيم با توسل به زور و خونريزى هاى بى حساب و ديكتاتورى شديد انجام گرفت. حال اگر پيشرفت سريع و عميق مكتبى مخصوصاً در عمق افكار جامعه صورت گيرد نشانه اصالت آن است. ما مى دانيم اسلام در همان قرون نخستين مناطق وسيعى را فتح كرد بى آنكه حتى پاى يك سرباز اسلامى به آنجا رسيده باشد.
به هر حال پيشرفت سريع اسلام درظاهر و باطن جامعه بشرى و در مناطق وسيعى از جهان آن هم در يك مدت كوتاه چيزى نيست كه بر كسى مخفى باشد و جالب اين كه پيدايش اين آيين از يك سرزمين عقب مانده نيمه وحشى صورت گرفت و در مدت كوتاهى تمام دنياى متمدن آن عصر را تحت نفوذ خود قرار داد.
اين نفوذ سريع و گسترده، هنوز به صورت يك معمّا براى مورخان بزرگ غير اسلامى باقى مانده است، لذا به عنوان نمونه به موارد زير اشاره مى كنيم:
1.نويسندگان كتاب تمدن غرب و مبانى آن در شرق كه سه تن از دانشمندان معروف غربى هستند هنگامى كه به فصل پيدايش گسترش اسلام مى رسند صريحاً اعتراف مى كنند: «با تمام كوشش هايى كه براى شناخت و پيشرفت سريع اسلام شده ـ تا آنجا كه در مدتى كمتر از يك قرن توانست بر قسمت عمده جهان متمدن آن روز سايه افكند ـ و عليرغم تفسيرها و تحليل هايى كه در اين قسمت از تاريخ به عمل آمده هنوز اين مسأله به صورت يك معما باقى مانده است.»(1) اين اعتراف نشان مى دهد كه اين پيشرفت وسيع و سريع يك امر عادى نبوده است.
2. بانو واگلرى دانشمند معروف اروپايى، كتابى به عنوان پيشرفت سريع اسلام نگاشته كه مى تواند شاهد ديگرى براى اين مسأله باشد. او اين پيشرفت سريع را امرى غير عادّى و اعجازآميز مى شمرد همان گونه كه قرآن را كتابى اعجاز آميز مى داند كه هرگز نمى تواند ساخته محمد(صلى الله عليه وآله) باشد، كه يك نفر عرب درس نخوانده بوده است.
3. يك محقق ايتاليائى در فصلى از كتاب خود كه درباره تاريخ رياضيات نگاشته در مورد رياضيات مسلمين به عنوان يك معجزه عربى ياد كرده و آنچه را در اسلام روى داده چنان سريع و شگرف مى داند كه منطق و تعبير عادى از تفسير آن عاجز است.
سپس مى افزايد: «اين كه بعضى از مسلمين پيدايش اسلام و فرهنگ آن را به مشيت و تقدير ربّانى نسبت داده اند ... در واقع نشان اين است كه اين مايه پيشرفت تمدن بشرى چنان با ميزان امكانات و مقتضيات آن زمان ها ناسازگار بوده كه جز با مشيّت و تقدير پروردگار نمى توانستند آن را تفسير كنند.»(2)
4.برنارد شاو نويسنده معروف انگليسى در يكى از كتاب هاى خود پيرامون عظمت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مى نويسد: «من براى هميشه دين محمد(صلى الله عليه وآله) را با احترام بسيار نگريسته ام چرا كه فعاليت و شادابى شگفت انگيزى در آن است، به نظر من اسلام تنها دينى است كه با ادوار مختلف زندگى تطبيق كرده و با هر عصر و زمان سازگار است ... ما قرآن را به عنوان كتاب محمد(صلى الله عليه وآله) با همان عظمت و اطمينان مى نگريم كه مسلمين آن را كتاب خدا مى دانند.»(3)
5. همين دانشمند انگليسى در مقاله اى در ارتباط با جذابيت و پيشرفت اسلام، پيشگويى مى كند كه: «اسلام بر اثر نفوذ معنوى كه دارد هر سال مرتباً بر جمعيت خود، مخصوصاً در كشورهاى اروپايى مى افزايد».(4)
اگر بخواهيم گواهى مورخان مسلمان و غير مسلمانان را در اين زمينه گردآورى كنيم كتاب بزرگى را تشكيل مى دهد، لذا به همين مقدار قناعت مى كنيم.
1. اخلاق و صفات ويژه ديگر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) خود شاهد گويايى است بر اينكه او هدف مقدسى را دنبال مى كند و از يك مأموريت الهى پيروى دارد و هيچ يك از نشانه هاى مدعيان دروغين و فرصت طلبان سودجو در اخلاق او ديده نمى شود.
تقريباً در تمام تواريخ ـ اعم از تاريخ هايى كه به دست مسلمانان يا غير مسلمانان نگاشته شده ـ به مسأله پاكى و امانت او اشاره شده تا آنجا كه حتى در جاهليت نيز همه مردم او را به اين صفت مى شناختند و لقب امين به او داده بودند، بلكه بعد از ظهور اسلام نيز مخالفان او امانت هاى خويش را نزد وى مى گذاشتند به همين دليل هنگام هجرت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) به مدينه يعنى پس از گذشتن سيزده سال از ظهور اسلام، به على(عليه السلام) دستور داد در مكه بماند و امانت هاى مردم را به آنان برساند سپس به مدينه هجرت كند.
بهتر اين است اين سخن را نيز از زبان ديگران بشنويم و ببينيم آنها كه ظاهراً با او بيگانه اند چه گواهى هاى صريحى در اين زمينه داده اند.
در كتاب عذر تقصير به پيشگاه محمد(صلى الله عليه وآله(، از جان ديون پورت انگليسى نقل مى كند كه: «بدون شك اگر او (محمد) را يكى از نوادر جهان و پاك ترين نابغه اى كه گيتى توانسته است تاكنون پرورش دهد نياوريم، بايد او را يكى از بزرگترين انسان ها و يگانه شخصيتى بدانيم كه قاره آسيا مى تواند به وجود چنين فرزندى بر خود ببالد.»(5)
2. در كتاب محمّد رسول الله(صلى الله عليه وآله) از كتاب اسلام از نظر وُلتر چنين نقل شده كه ناپلئون در انتقاد از نمايشنامه وُلتر كه در آن اهانت ها به ساحت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)روا داشته مى گويد: «وُلتر به تاريخ و وجدان بشرى خيانت كرده، زيرا سجاياى عالى محمد(صلى الله عليه وآله)را انكار نمود و مرد بزرگى را كه بر چهره جهانيان فروغ الهى تاباند، موجود ديگرى معرفى كرده است.»(6)
3. اتفاقاً همين وُلتر در اواخر عمر خود در آن نمايشنامه موهن تجديد نظر نموده و با صراحت اعتراف مى كند: «در محمد(صلى الله عليه وآله) چيزى وجود دارد كه احترام همگان را بر مى انگيزد، و من در حق محمد(صلى الله عليه وآله) بسيار بد كردم».(7)
4.در كتاب دايرة المعارف بريتانيا ذيل كلمه قرآن چنين آمده است: «محمد(صلى الله عليه وآله)در ميان رجال و شخصيت هاى بزرگ دينى و مذهبى جهان، موفق ترين و پيروزمندترين شخصيت عالم، به شمار مى آيد و رسالت او توأم با توفيق و پيروزى قابل توجهى بوده است.»(8)
5.گوستاولوبون فرانسوى نويسنده كتاب معروف تمدن اسلام و عرب مى گويد: «سادگى و آشكار بودن اصول عقايد اسلامى، به علاوه رفتار با مردم از روى عدل و احسان كه سكّه روشنش بر روى دين و مذهب اسلام خورده است سبب شد كه تمام روى زمين را تسخير كند.»
6. لامارتين شاعر معروف فرانسوى درباره او پس از شرح مفصّلى در ستايش پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)چنين مى گويد: «اين است محمد(صلى الله عليه وآله) به هر ميزانى كه با آن عظمت را بتوان اندازه گيرى كرد ناچاريم بگوييم در عالم بزرگتر از محمد(صلى الله عليه وآله)مردى نيست».(9)
7. طبيب و نويسنده معروف مادى لبنانى در اشعار بسيار بليغى كه درباره پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)سروده او را بهترين مدبر و حكيم و دانشمند و خداوند سخاوت و سخن و مرد عقل و سياست و قهرمان ميدان نبرد معرفى مى كند و اوصافى براى او در اين زمينه بيان كرده كه در نوع خود بى نظير است.(10)
8. اگر چه جمعى از مورخان غربى مغرض و سودجو تلاش كرده اند ترسيمى بر خلاف واقعيت از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)كنند، ولى پاسخ آنها همان است كه يكى از محققان خودشان به نام يوحنا واكنبرت در كتاب محمد و اسلام از نويسندگان متعصب و مغرض كه بر خلاف حقيقت درباره پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مطالبى نوشته اند انتقاد كرده، چنين مى نويسد: «به هر قدر شخص به حقايق معتبر تاريخى و مصادر موثق و صحيحى كه راجع به گفتار و رفتار و حالات محمد(صلى الله عليه وآله)مطالبى از روى حقيقت نوشته اند مراجعه نمايد، بدگويان اين پيامبر مانند: ماركس و بريدر و ساير اين افراد، در نظرش حقير و بسيار ضعيف جلوه مى كنند».(11)
كوتاه سخن اين كه: نه تنها دوستان و پيروان او، بلكه مخالفان و دور افتادگان از او آن قدر درباره صفات و سجايا و ملكات فاضله اخلاقى و برنامه هاى پرارزش زندگى شخصى و اجتماعى او سخن گفته اند كه هر گاه جمع آورى شود چندين كتاب بزرگ را تشكيل مى دهد.
از مجموع اين قرائن دهگانه كه به هر كدام اشاره گذرايى داشتيم به خوبى مى توان نتيجه گرفت كه او پيامبر صادق و رسولى راستين و مبعوث از سوى خداوند بزرگ بوده، و در اين امر كمترين ترديدى نيست; حتى اگر از تمام معجزات و خوارق عادات او صرف نظر شود.
اين دليل به تنهايى كافى است بلكه همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد اين دليل براى انديشمندان از معجزات عادى و معمولى بسيار برتر و بالاتر است.پی نوشتها :
.
1.تمدن غرب و مبانى آن در شرق، فصل پيدايش و گسترش اسلام.
2. فرهنگ اسلام شناسان خارجى، جلد اول، صفحه 60، تأليف حسين عبداللهى خوروش.
3. همان مدرك، جلد 1، صفحه 74.
4. همان مدرك، جلد 2، صفحه 505.
5.عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن، صفحه 14.
6. محمّد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، صفحه 142.
7. همان كتاب، صفحه 143.
8. دايرة المعارف بريتانيا، چاپ يازدهم، ماده قرآن.
9. نقل از كتاب تاريخ تركيه، طبق نوشته فرهنگ اسلام شناسان خارجى، صفحه 61.
10. فرهنگ اسلام شناسان خارجى، صفحه 534.
11. محمد در نظر ديگران، به نقل از فرهنگ اسلام شناسان خارجى، جلد 1، صفحه 164.
 
عکس روز
 

 
 
نوا
 

Salavate emam reza

 
 
ورود اعضاء
   
 
اخبار قرآني
 
 
  همایش تجلیل از حفاظ موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه علیه السلام (اردیبهشت 1403)
  جشن پایان سال تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی های قرآنی موسسه فرهنگی آموزشی نسیم رحمت رضوی وابسته به موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه علیه السلام (اردیبهشت 1403)
  مرحله پایانی سومین مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه حفاظ شعب موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الائمه علیه السلام
  محفل انس با قرآن کریم به مناسبت ایام بهار قرآن در محل بنیاد تعاون سپاه کشور
  موسسه فرهنگی قرآن وعترت ثامن‌الائمه علیه السلام در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت اصفهان
  حضور پسران ودختران نسیم رحمت در جشن انقلاب و راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه سال 1402
  مراسم آیین نمادین زنگ انقلاب به مناسبت دهه فجر
  جشن عبادت دانش آموزان سوم دبستان دخترانه نسیم رحمت
  حضور خادمان امام رضا در دبستان و پیش دبستانی پسرانه نسیم رحمت
  جشن پایان سال تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی های موسسه فرهنگی آموزشی نسیم رحمت رضوی
 
 
 
میهمانان دانشجویان خردسالان   فارسی العربیة English
كليه حقوق اين سايت مربوط به مؤسسه ثامن الائمه(ع) ميباشد